INTERNATIONALE ORDE DER GEMENGDE  VRIJMETSELARIJ

LOGE CALEIDOSCOOP

Welkom op de site van de jongste vrijmetselaarsloge van Eindhoven

Loge Caleidoscoop is een Loge in het kader van de Gemengde Vrijmetselarij, waar een symbolische weg met Licht- en Bouwsymboliek centraal staat.

Een eigentijdse, sprankelende Loge die werkt vanuit de maçonnieke traditie van Le Droit Humain, een internationale broederschap. Diversiteit en creativiteit zijn belangrijke pijlers.

Loge Caleidoscoop komt samen in het Logegebouw aan de Potgieterstraat 41 in Eindhoven. Tot de zomer zijn er verschillende bijeenkomsten voor belangstellenden en nieuwe leden gepland. Vanaf september zijn de bijeenkomsten van de loge in de regel op de tweede woensdag en de vierde zaterdag van de maand.

Meer weten over de laatste ontwikkelingen rond de oprichting van Loge Caleidoscoop?
Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uit! Schrijf je in, dan sturen we hem op. 

Bijeenkomst voor belangstellenden

Op 14 mei kun je kennismaken met de vrijmetselarij en met onze jonge loge. Het thema is: "De grenzen van het vrije denken".  Vrij denken is grenzen verleggen, waarbij je naast elkaar in plaats van tegenover elkaar staat. Grenzenloosheid kan alleen bestaan als de gedachten vrij zijn, maar niet het handelen. 
De bijeenkomst is in het Logegebouw in Eindhoven. Er is nog een beperkt aantal plaatsen. Interesse? Laat het ons weten per e-mail.  

Lees nu in FRITS

In de editie van 25 februari van de Frits, hèt leesmagazine over Eindhoven en omgeving is een bijzonder interview opgenomen van Hans Matheeuwsen met de drie oprichters van Loge Caleidoscoop.